ตารางไซส์ และการวัดขนาด


 

ใช้วัดไซส์รองเท้าคัทชูรุ่น SARA 2/ SARA GLITTER (กากเพชร)

ใช้วัดไซส์รองเท้าคัทชูรุ่น Emma / Emma 2

ใช้วัดไซส์รองเท้าคัทชูรุ่นAMELIA

ใช้วัดไซส์รองเท้าคัทชูรุ่นSTELLA / STELLA 2

ใช้วัดไซส์รองเท้าคัทชูรุ่น CATHY NEW

ใช้วัดไซส์รองเท้ารัดสันรุ่น NORAH BASIC , COLORPOP , GLITTER , DIAMOND / NORAH 2-3 / NORAH 4 BASIC

ใช้วัดไซส์รองเท้าแตะรุ่น JINA1 / JINA2 BASIC / JINA2 COLOR / JINA3

ใช้วัดไซส์รองเท้าแตะรุ่น JENNY1 SPECIAL BLACK / JENNY2-6