แจ้งชำระเงิน

แจ้งชำระเงิน


Please Submit Your Detail!

  • Example: 100000011. See it in your email.

  • Date format: mm/dd/yy

  • Time format: H:i

  • Max File Size 30000 KB

    *** File names must be in English and do not include special information. ***


  • Sending.. please wait

* 必填栏目

ชำระเงินผ่านธนาคารหรือตู้ ATM

ชื่อบัญชี: บริษัท ซี-เท็ค. ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

   ธ. กรุงเทพ เลขที่บัญชี 112-054-1345
   ธ. ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 287-300-0508
   ธ. กรุงไทย เลขที่บัญชี 025-604-8061
   ธ. กสิกรไทย เลขที่บัญชี 021-392-6071