Welcome to Monobosignature.com

การที่จะเลือกรองเท้าที่ดีสักคู่หนึ่ง ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์และบ่งบอกความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณ ไม่ว่าจะเป็นรูปทรง

หรือความสบาย Monobo Signature จึงได้ออกแบบแผ่นพื้นด้านในของรองเท้าแบบพิเศษ (Airy System)

เพื่อเพิ่มความนุ่ม จึงทำให้ใส่รองเท้าได้สบายยิ่งขึ้น